Bjurfors Stora Visningsvecka 10–16 januari

Inför budgivningen – 3 goda råd från Anticimex


Det är viktigt att du som köpare vet vad du kan förvänta dig av bostaden när du går in i en eventuell budgivning. Besiktningsmännen från Anticimex ger här några goda råd.

Så gott som alla bostäder har brister och felaktigheter. Som köpare behöver man göra en bedömning av dessa eventuella brister och dess omfattning, vad de kommer att innebära både praktiskt och ekonomiskt.

Det kan därför vara bra att låta göra en besiktning av bostaden, om inte säljaren redan sett till att det finns en sådan gjord innan visningen. Om det redan finns en besiktning utförd bör du se till att få en genomgång av protokollet med aktuell besiktningstekniker för att säkerställa att du tolkar resultatet korrekt.

Undersökningsplikten gör att du som köpare har ett stort ansvar att kontrollera husets skick. Viktigt att tänka på är att även om besiktningsteknikern hjälper dig som köpare med en del av undersökningsplikten, så ingår inte allt i uppdraget, utan det kan krävas ytterligare speciella fackkunskaper för vissa delar av huset. Exempel på vad som normalt inte ingår vid en besiktning är radonmätning, kontroll av elsystem, ventilation och provtryckning av skorsten.

Så för att få ett bra beslutsunderlag inför en budgivning är råden från besiktningsmännen:

  • Gå igenom besiktningsprotokollet tillsammans med besiktningsteknikern
  • Låt göra en besiktning av bostaden ifall det inte redan är gjort
  • Utifrån undersökningsplikten ta reda på om du bör anlita ytterligare fackkunnig för undersökning av specifika delar av huset

Se mer om hur en besiktning går till